Ние сме Енерго Борд - Вашия партньор в търговията с електроенергия

Информация за либерализацията на електроенергийния пазар

УСЛУГИ

Доставка на електроенергия

– Доставки на енергия на НH, СрН и ВH в цялата страна на всички битови и промишлени потребители, отговарящи на изискванията за свободен пазар

– Съдействие за регистрация на свободен пазар, промяна на точка на доставка и правна помощ относно отпадане на мрежови такси в случаи на собствени съоръжения – кабели, трансформатори и др.

– Дългосрочни и краткосрочни договори за доставки на енергия – възможност за закупуване на електроенергия за година, месец, седмица, ден или за отделен час

– Цялостна услуга за доставка и закупуване на електроенергия – прогнозиране на консумацията и/или производството, изготвяне и валидиране на заявките (графици) за доставка на енергия

– Поемане на почасово балансиране на потребители и производители на електроенергия – като част от доставка/закупуване на електроенергия и като отделна услуга

– Доставки на енергия на НH, СрН и ВH в цялата страна на всички битови и промишлени потребители, отговарящи на изискванията за свободен пазар

– Съдействие за регистрация на свободен пазар, промяна на точка на доставка и правна помощ относно отпадане на мрежови такси в случаи на собствени съоръжения – кабели, трансформатори и др.

– Дългосрочни и краткосрочни договори за доставки на енергия – възможност за закупуване на електроенергия за година, месец, седмица, ден или за отделен час

– Цялостна услуга за доставка и закупуване на електроенергия – прогнозиране на консумацията и/или производството, изготвяне и валидиране на заявките (графици) за доставка на енергия

– Поемане на почасово балансиране на потребители и производители на електроенергия – като част от доставка/закупуване на електроенергия и като отделна услуга

Свободен пазар

От средата на 2012 г. пазара на електроенергия е напълно либерализиран за големи и средни консуматори, чрез въвеждането на балансиращи групи. Това позволява на всички юридически лица да оптимизират разходите си за електрическа енергия посредством услугите на „Енерго Борд“ ЕООД. Избирайки нас, като Ваш търговец на електроенергия, ние поемаме всички процедури по входиране на необходимите документи и самата регистрация, като в същия момент гарантираме сигурност и надежност. Необходимо е само нотариално заверено пълномощно, което ще Ви бъде предоставено от наш служител.

Процедурата отнема около месец и половина, като клиентът не трябва да има текущи задължения към настоящия си търговец. Важно е да уточним, че можете свободно да изберете своя търговец на електрическа енергия, но физическия доставчик винаги остава същия. Собствеността на мрежата и отговорността по нейното поддържане е на ЕРП-то, в зависимост от териториалното разпределение. Това означава, че бъдещата Ви фактурата ще бъде разделена на две части. Първата част ще включва задълженията по активната електрическа енергия, акциза и таксата „задължения към обществото”, която ще се фактурарира от търговеца – „Енерго Борд“ ЕООД. Втората половина ще включва задълженията към ЕРП-то, за достъп и пренос към електроразпределителната мрежа.

Балансираща група

Балансираща група представлява съвкупност от участници на свободния пазар, както потребители, така и производители, които оптимизират своите разходи за електроенергия чрез нетиране на своите насрещни почасови отклонения (небаланси) и по този начин заедно намаляват общото отклонение между прогнозираното потребление на електроенергия и отчетеното от средствата за търговско измерване такова.

„Енерго Борд“ ЕООД като координатор на балансираща група предлага изготвяне на прогнози и поема отговорност за общите разходи за своите партньори за произвежданата и потребяваната електроенергия.

В момента на електроенергийния пазар в България са нормативно определени следните видове балансиращи групи:

– Стандартна балансираща група, в която да участват всички производители и потребители участващи на свободния пазар

– Комбинирана балансираща група– обединява производители на електрическа енергия, която се изкупува по преференциални цени . Нашето очакване е с развитието на електроенергийния пазар в България да достигнем до обединение на тези видове групи и по този начин всички участници на свободния пазар да имат един по своята логика разход за електроенергия, независимо дали са производители или потребители.

– Специална балансираща група, която включва участници единствено от регулирания пазар: като ДПИ (Доставчик от последна инстанция), както и производители на електрическа енергия от ВЕИ, когенерационни производства и др.

 

ЗА НАС

„ЕНЕРГО БОРД ЕООД“ работи успешно с големи компании работещи на енергийния пазар в България, като например част от тях са:

 

ЕДФ Трейдинг, АОТ Енерджи Швейцария, АКСПО Швейцария, Данске Комодитис, София Мед, АКИОУ България, и др.

 

 

 • Можем да предложим конкурентни цени на нашите клиенти намаление на цената до 5%, а в дългосрочен период намелението на цената може да достигне параметрите м/у 6% - 8%.

 

 • Имаме сключени договори с няколко доставчици, което ни дава възможност да реагираме съобразно потребностите на нашите клиенти.

 

 

 • На определен период от време ще Ви посещават наши специалисти; може да Ви предложем по добра енергийна ефективност.

 

 • За наша сметка ще изградим електромери с дистанционно управление

 

 • Можем да Ви предложим една фиксирана цена, която Вие ще плащате, а не няколко цени т.е. дневна и нощна цена, или индексирана цена с Тн 4.80 – 9.80 по спот на БНЕБ

 

 

 • Вие ще плащате предложената от нас фиксирана цена на електроенергия само след като я консумирате тази електроенергия.  

 

 • Също така сме активни с търговия с емисии на външните пазари

 

 • Можем да извършим пълната процедура по регистрацията и извеждането на свободния пазар на елекртоенергия за всички свои клиенти

 

 • Имаме подписани договори и успешно работим с няколко от големите производители на електроенергия в България.  

 

 • Ние сме коректен, лоялен и надежден партньор при доставка на електроенергия,

 

 • Предоставяме банкови гаранции за добро изпълнение;

 

 • Навременни и точни решения по отношение на пазара на електроенергия;

 

2023

Year Established

206

Projects Completed

870

Contractors Appointed

26

Awards Won

 

PROJECTS

 

CLIENTS

 

CONTACT

Inquiries

For any inquiries, questions or commendations, please call: 123-456-7890 or fill out the following form

Contact Us

Head Office

500 Terry Francois Street

San Francisco, CA 94158

 

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

Fax: 123-456-7890

Employment

To apply for a job with Sphere Constuctions, please send a cover letter together with your C.V. to: info@mysite.com

Get a quote: 123-456-7890

© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

 • Facebook
 • Linkedin